Ringspann as-naaf verbindingen

Klem as-naaf verbindingen zijn standaard machine-elementen gebruikt om assen en naven te verbinden. Ze kunnen koppels, axiale krachten, radiale krachten en buigmomenten overdragen.

Klemnaven en conische spanelementen

Onder de as-naaf verbindingen nemen klemnaven en conische spanelementen een belangrijke plaats in. Door het aandraaien van de schroeven worden conische vlakken naar elkaar getrokken en genereren radiale krachten; deze krachten en wrijving maken de overdracht van momenten en krachten mogelijk.

Klemnaven en conische spanelementen kunnen veel hoger koppels overdragen dan conventionele positieve verbindingen met spiebanen. De assen kunnen kleiner en korter worden gemaakt. Het ontwerp met conische klemelement biedt een veel compacter en kosteneffectieve oplossing.

Sterveren

Een bijzondere categorie van wrijvings as-naaf verbinding is de RINGSPANN sterveer. Verbindingen met behulp van sterveren zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij herhaaldelijke aanpassing nodig zijn en een korte totale lengte.

Spansystemen voor torque motoren

Zowel complete torque motoren als geïntegreerde torque motoren kunnen door klem verbindingen van RINGSPANN met machine assen verbonden worden. Naast uiterst stevige en spelingsvrije overbrenging, garanderen deze systemen een nauwkeurige centrering van de torque motor op de machine-as.