Niveau regelaars en/of begrenzers

De wetgeving verplicht het gebruik van niveaubegrenzers op stoomketels.

IGEMA biedt zowel mechanische als elektronische regelaars/begrenzers aan tot werkdrukken van PS=200 bar.

Ook zelfcontrolerende toestellen voor stoomketels zonder permanent toezicht zitten in het programma.

De kwaliteit van het ketelwater kan dan weer gecontroleerd en geregeld worden door geleidbaarheidsmetingen in combinatie met ventielen voor interval-afvoer en spuikleppen met elektrische aandrijvingen.