Elektrische niveau regelaars en begrenzers

Elektronische systemen bestaan uit elektroden in combinatie met meetomvormers.

Zij maken gebruik van de elektrische geleidbaarheid van het ketelwater en detecteren of de tip van de elektrode pin zich in het water of de stoom ruimte bevindt.

De meting vindt plaats tussen het uiteinde van de elektrode en de wand van het meetvat of beschermende buis.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen laag water (LW) en hoog water (HW) begrenzers.

LW limiters zijn, in overeenstemming met de europese regelgeving, verplicht voor de veilige werking van een stoomketel, HW beperking (overvulbeveiliging) is alleen vereist in overeenstemming met TRD 604 voor een 72-uur durende operatie.