KÖRTING

Körting Ejectors kunnen worden gebruikt in een groot aantal toepassingsgebieden. Elke ejector wordt individueel ontworpen voor de specifieke toepassing en optimaal afgestemd op zijn respectieve gebruik. Voor het ontwerp, de bouw en de productie doet Körting beroep op zijn uitgebreide en decennia lange ervaring opgedaan bij het toepassen van jet pompen in de meest uiteenlopende processen

De term “jet pomp” of “vacuüm-ejector” beschrijft een apparaat waarin het pomp effect wordt gegenereerd door de invoering van een aandrijfvloeistof die als een energie-drager fungeert. Een jetpomp vereist dus geen mechanische aandrijving en heeft bijgevolg geen bewegende delen. Dit fundamentele beginsel kan worden toegepast op verschillende types van jet pompen. Als aandrijfmedium kan men gebruik maken van vloeistoffen, gassen of dampen. Zo komt men aan een uitzonderlijk breed toepassingsgebied.

Het onderhoud is tot een minimum beperkt, ze zijn robuust, betrouwbaar, relatief ongevoelig voor vervuiling, altijd klaar voor gebruik, alsmede zelf-aanzuigend en daardoor bijzonder geschikt voor alle mogelijke bedrijfsomstandigheden. Verdere voordelen van ejectoren zijn hun eenvoudige installatie, lage investeringskosten en het gebruik van materialen die bestand zijn tegen corrosie en erosie.