Thermocompressoren

Gas jet compressor

Met behulp van een gasvormig aandrijfmedium comprimeren gasstraal compressoren gassen of dampen met een grote drukverschil.

Toepassingen:

Gasvoorziening

 •  Het mengen van verdampte vloeibaar gas (propaan, butaan) met lucht.
 •  Transport- en mengen van natuurlijke gassen.
 •  Bij gas opslagtanks en ondergrondse hogedruk-sensoren.

Chemische industrie

 • Bij het laadplaatsen voor vloeibare minerale olieproducten om de emissies te voorkomen.

Specialiteit

 • Als een regelbare unit uitgerust met een naaldsturing.

Thermocompressoren

Met behulp van waterdamp als aandrijfmedium comprimeren thermocompressoren gassen en / of dampen met grote drukverschillen.

Toepassingen:

Algemeen

 • Compressie van lage druk stoom met stoom onder hoge druk als aandrijfmedium voor het voeden in medium druksystemen.

Chemische industrie

 • Verwarming van destillatiekolommen.

Voedingsmiddelen- en chemische industrie

 • In verdampers  b.v. voor melk, vruchtensappen, afvalwater, chemicaliën, zeewater.
 • Om vloeistoffen te koelen en te concentreren.

Papierindustrie

 • In stoom- en condensaat systemen van enkelvoudige en meervoudige cilinder machines.
 • Om de druk te verhogen in stoom systemen / om de capaciteit van papiermachines te verhogen.
 • Om lagedrukstoom te kunnen benutten

Brouwerijen

 • Hergebruik van dampen afkomstig van het kookproces.

Cellulose industrie

 •  Herstel van de stoom in “TMP” systemen.

Petrochemische industrie

 • Het verwijderen van de kolom hoofd dampen.

Specialiteit

 • Als een regelbare unit met een naaldsturing.

Vloeistofstraal gascompressor

Met behulp van een vloeistof als aandrijfmedium comprimeren vloeistofstraal gascompressoren gassen of dampen met grote drukverschillen. Er is een speciale design  voor het mengen van lucht of andere gassen voor het  beluchten van afvalwater. Deze beluchters hebben een hoge gas/vloeistof massa overdracht en dienen gelijktijdig voor een intensieve menging van de producten zelf.

Toepassingen

Levensmiddelen industrie

 • Hydrogeneren van eetbare oliën

Het behandelen van drinkwater

 • Het introduceren van ozon in drinkwater
 • Ontzuring van drinkbaar water
 • De invoering van CO2 in drinkwater

Chemische industrie

 • Het introduceren van Cl2 gas in EDC-Plants

Biologische afvalwaterzuivering

 • Afvalwater beluchting
 • Het introduceren van ozon in afvalwater
 • Het introduceren van gasvormige zuurstof in afvalwater
 • Beluchting en menging in SBR-installaties
 • Actiefslibproces
 • Aërobe slib stabilisatie
 • Nitrificatie van afvalwater
 • Neutralisatie van alkalisch afvalwater met rookgasreiniging of CO2

Flotatie

 • Als verzadiging in de onder druk opgeloste lucht flotatie.

Water revalidatie

 • Diep water beluchting