Process equipment / Ejectoren

Ejectoren

Körting Ejectors kunnen worden gebruikt in een groot aantal toepassingsgebieden. Elke ejector wordt individueel ontworpen voor de specifieke toepassing en optimaal afgestemd op zijn respectieve gebruik.

Een jetpomp vereist geen mechanische aandrijving en heeft bijgevolg geen bewegende delen. Als aandrijfmedium kan men gebruik maken van vloeistoffen, gassen of dampen. Zo komt men aan een uitzonderlijk breed toepassingsgebied.

Het onderhoud is tot een minimum beperkt, ze zijn robuust, betrouwbaar, relatief ongevoelig voor vervuiling, altijd klaar voor gebruik, alsmede zelf-aanzuigend en daardoor bijzonder geschikt voor alle mogelijke bedrijfsomstandigheden. Verdere voordelen van ejectoren zijn hun eenvoudige installatie, lage investeringskosten en het gebruik van materialen die bestand zijn tegen corrosie en erosie.

Materiaal: Staal, Gietijzer, Kunststof, Roestvrij staal
Gerelateerde sectoren: ChemiePapierPetrochemieVoeding

Bart Nuyts

Expert in ejectoren

Vragen? Laat het mij weten.

+32 (0)14 28 58 20

B.nuyts@tas.be

Product variaties

Kies een variatie:

Stoomstraal aanwarmers

Warm water is een onmisbare medium in industriële processen. Wassen, verwarming, steriliseren en spoelen zijn mogelijke toepassingen, en de lijst kan worden uitgebreid naar believen. Er zijn verschillende methoden voor het produceren warm water. De condensatie van stoom is waarschijnlijk de meest gebruikte werkwijze om warm water te maken. Het mengen van water met stoom maakt dit proces zeer flexibel. Afhankelijk van de mengverhouding kan de temperatuur van het water worden gekozen binnen een breed bereik.

Hoewel water en stoom dezelfde chemische stof zijn in verschillende toestand, hun ongecontroleerde confrontatie heeft de neiging nogal vijandig te zijn. Condensatie schokken, trillingen, lawaai en materiële vernietiging zijn bekende gevolgen van ongecontroleerde condensatie.

Om dergelijke fenomenen te verbeteren of te voorkomen, is een verscheidenheid aan inrichtingen ontwikkeld. Juiste keuze van geschikte apparatuur hangt enerzijds af van het proces waarvoor het moet worden gebruikt, en anderzijds van de specifieke bedrijfsomstandigheden.

Twee groepen van stoomstraal aanwarmers : zelfaanzuigende en met watervoorziening

Het verschil tussen deze twee groepen aanwarmers bestaat vooral in de wijze van integratie in het totale systeem. Daar waar de verwarming van de eerste groep zelfaanzuigende aanwarmers zelf zorgt voor de gelijkmatigheid van opwarmen door het water zelf te laten circuleren volgens het principe van de jetpomp, is bij de tweede groep een toevoereenheid voor het water vereist, zoals een centrifugaalpomp of de zwaartekracht.

Zelfaanzuigende aanwarmers

 • Ingericht stoomstraal heater
 • Steam jet circulatie heater

Aanwarmers met watervoorziening

 • Steam straalstroom heater
 • Steam jet heater ORK

Waterstaal ejectoren

Waterstraal ejectoren worden gebruikt als : ventilatoren, vacuüm ejectoren, vloeistof- en vaste stof pompen.

Waterstraal-ventilatoren zuigen met behulp van een vloeistof als aandrijf medium grote gas volumes aan. Dit is mogelijk omdat slechts geringe drukverschillen moeten worden overwonnen. Tegelijkertijd kunnen stof, deposito’s en dampen uit de gasstroom uitgewassen worden.

Chemische industrie: te spoelen stofafzettingen en dampen.

Suikerindustrie: om het waswater op te warmen, om het stof uit suikerbieten chips te spoelen.

Algemeen: als onderdelen van installaties voor ontstoffing, absorptie en gas koeling met jet scrubbers en Venturiscrubbers.

Vloeistofstraal vacuüm ejectoren voor het opzuigen van gassen en / of dampen van een proces. De laagst mogelijke zuigdruk in de reactor wordt slechts beperkt door de dampdruk van de gebruikte vloeistof. Het is mogelijk om te comprimeren tot atmosferische of hogere druk.

Scheepsbouw: evacuatie van pijpleidingen van niet-zelfaanzuigende centrifugaalpompen

Zeewater verdampers: genereren van de vereiste vacuüm

Dredgers: ontgassen van de baggerspecie (verwijdering van natuurlijk gas)

Energiecentrales: evacuatie van turbine condensors

Chemische industrie: evacuatie van condensors en afvoer van lucht / product damp mengsels bij vacuüm processen.

Vloeistofstraal vloeistof ejectoren. Een vloeibaar medium wordt gebruikt om een andere vloeistof over te brengen naar een hogere druk. Door de hoge turbulentie bereikt men een homogene vermenging van beide stromingen. Klassieke toepassing in de scheepsbouw voor vullen ledigen van ballasttanks.

Scheepsbouw: verpompen van vracht en regelen van ballasttanks

Waterbehandeling: verdunning van logen en zuren

Voedingsmiddelen- en chemische industrie: het pompen en het mengen van verschillende vloeistoffen Kunstmest productie (ureum): pompen van “carbamaat” -oplossing terug naar de Ureum-reactor

Waterkrachtcentrales: nood drainage van de pompputten

Zeewater verdampers: het transporteren van geconcentreerde zeewater

Vloeistofstraal vaste stof ejectoren. Een vloeibaar medium wordt gebruikt om vaste stoffen over te brengen. De vaste stoffen worden ofwel ingebracht via een trechter of ze kunnen worden aangezogen. Dragermedium b.v. water of lucht wordt gemengd om het transport effect te verbeteren.

Waterbehandeling: transporteren filtermaterialen zoals actieve kool, uitwisselingsharsen en grind ; transporteren van bruinkool stof in actief slib.

Scheepswerven : het pompen van water / vaste stof mengsels uit het diepe; het onder water leggen van kabels; transporteren as / luchtmengsel van verbranding systemen op passagiersschepen.

Thermocompressoren

Met behulp van een gasvormig aandrijfmedium comprimeren gasstraal compressoren gassen of dampen met een grote drukverschil.

Toepassingen:

Gasvoorziening

 • Het mengen van verdampte vloeibaar gas (propaan, butaan) met lucht.
 • Transport- en mengen van natuurlijke gassen.
 • Bij gas opslagtanks en ondergrondse hogedruk-sensoren.

Chemische industrie

 • Bij het laadplaatsen voor vloeibare minerale olieproducten om de emissies te voorkomen.

Specialiteit

 • Als een regelbare unit uitgerust met een naaldsturing.

Thermocompressoren

Met behulp van waterdamp als aandrijfmedium comprimeren thermocompressoren gassen en / of dampen met grote drukverschillen.

Toepassingen:

Algemeen

 • Compressie van lage druk stoom met stoom onder hoge druk als aandrijfmedium voor het voeden in medium druksystemen.

Chemische industrie

 • Verwarming van destillatiekolommen.

Voedingsmiddelen- en chemische industrie

 • In verdampers b.v. voor melk, vruchtensappen, afvalwater, chemicaliën, zeewater.
 • Om vloeistoffen te koelen en te concentreren.

Papierindustrie

 • In stoom- en condensaat systemen van enkelvoudige en meervoudige cilinder machines.
 • Om de druk te verhogen in stoom systemen / om de capaciteit van papiermachines te verhogen.
 • Om lagedrukstoom te kunnen benutten

Brouwerijen

 • Hergebruik van dampen afkomstig van het kookproces.

Cellulose industrie

 • Herstel van de stoom in “TMP” systemen.

Petrochemische industrie

 • Het verwijderen van de kolom hoofd dampen.

Specialiteit

 • Als een regelbare unit met een naaldsturing.

Vloeistofstraal gascompressor

Met behulp van een vloeistof als aandrijfmedium comprimeren vloeistofstraal gascompressoren gassen of dampen met grote drukverschillen. Er is een speciale design voor het mengen van lucht of andere gassen voor het beluchten van afvalwater. Deze beluchters hebben een hoge gas/vloeistof massa overdracht en dienen gelijktijdig voor een intensieve menging van de producten zelf.

Toepassingen

Levensmiddelen industrie

 • Hydrogeneren van eetbare oliën

Het behandelen van drinkwater

 • Het introduceren van ozon in drinkwater
 • Ontzuring van drinkbaar water
 • De invoering van CO2 in drinkwater

Chemische industrie

 • Het introduceren van Cl2 gas in EDC-Plants

Biologische afvalwaterzuivering

 • Afvalwater beluchting
 • Het introduceren van ozon in afvalwater
 • Het introduceren van gasvormige zuurstof in afvalwater
 • Beluchting en menging in SBR-installaties
 • Actiefslibproces
 • Aërobe slib stabilisatie
 • Nitrificatie van afvalwater
 • Neutralisatie van alkalisch afvalwater met rookgasreiniging of CO2

Flotatie

 • Als verzadiging in de onder druk opgeloste lucht flotatie.

Water revalidatie

 • Diep water beluchting

Gasstraal ejectoren

Gasstraal vacuüm ejector

Gasstaal vacuüm ejectoren verwijderen gassen en / of dampen uit het proces door een vacuüm in de reactor te genereren. De zuigstroom wordt gecomprimeerd tot een hogere druk.

Toepassingen:

 • Scheepsbouw en de chemische industrie
 • Evacueren zuigleidingen van niet-zelf aanzuigende centrifugaalpompen
 • Indirecte vervoer van vloeistoffen, bijv. voor het nemen van monsters

Chemische industrie en energiecentrales

 • Als voor pompen voor vloeistofring pompen om de zuigdruk verlagen

Productie van aluminium

 • Indirecte vervoer van vloeibaar aluminium

Gasstraal vloeistof ejector

Een gasvormig medium wordt gebruikt om vloeistoffen te vervoeren

Toepassingen:

Voor subsidiaire gevallen, e. g. zeer kleine hoeveelheden vloeistof tijdens batch werking. Het specifieke energie-verbruik is zeer hoog.

Procestechnologie en aandrijftechniek voor elke sector, dat is TAS.